cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Weetjes


 • Maandelijks krijgt uw kind een nieuwsbrief vanuit het schoolteam (directie en personeelsleden) mee met aandachtspunten en nieuws uit de school.
 • Bij mooi weer houden de kleuters een fietsdag. Uw kleuter mag dan een fietsje, een driewieler, een step, … meebrengen om op de speelplaats te oefenen. De 4- en 5- jarigen fietsen op donderdag, de kleinste kleuters (2,5- en 3-jarigen) doen dit op vrijdag.
 • Project gezonde voeding:
  • Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we altijd een stukje fruit of een boterham.
  • Tijdens de namiddagspeeltijd is een koek zonder chocolade toegestaan.
  • Dranken: na de speeltijden enkel water, in de eetzaal worden enkel fruitsap, water, melk en chocomelk toegestaan.

Gelieve de  fruit- en boterhamdozen te voorzien met naam (in drukletters).

 • Dit schooljaar zijn er kijk- en inschrijfmomenten voor nieuwe kleuters telkens op een donderdag van 10.30 uur tot 11.55  uur op volgende data: 24 oktober 2019, 19 december 2019, 30 januari 2020, 20 februari 2020, 2 april 2020, 14 mei 2020 en 18 juni 2020.
 • Data van oudercontact wordt u tijdig via de nieuwsbrief meegedeeld.
 • Doen er zich problemen voor met uw kind, wenst u een gesprek, twijfel niet, stel u in verbinding met de leerkracht of de directie. Zij zullen u graag ontvangen.
 • Een kledingstuk met naam (in drukletters) is gemakkelijk terug te vinden.
 • Indien uw kind door een andere persoon dan gebruikelijk afgehaald wordt, gelieve dan de leerkracht of het secretariaat een seintje te geven om misverstanden te voorkomen.
 • Op school wordt geen medicatie toegediend!
 • Maak bij het parkeren gebruik van de parking aan de sporthal en aan de kerk.
 • Bij adreswijzigingen en schoolveranderingen tijdig de school verwittigen. Zo kunnen wij de administratie in orde brengen.
 • Roken is verboden!
 • Honden zijn op school niet toegelaten.
 • Wij houden van een nette schoolomgeving. Gebruik de afvalbakken in de schoolomgeving.