cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

GDPROp 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.
Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.
Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.
U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken:

  Achtergrondinformatie
» 584 keer gedownload

  Backupbeleid
» 637 keer gedownload

  Classificatie
» 600 keer gedownload

  Communicatiebeleid
» 590 keer gedownload

  Privacy leerling
» 584 keer gedownload

  Privacy personeel
» 592 keer gedownload

  Privacywetgeving beleidstekst
» 561 keer gedownload

  Toegangsmatrices
» 526 keer gedownload

  Toestelbeleid
» 519 keer gedownload

  Wachtwoordbeleid
» 522 keer gedownload