cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

GDPROp 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.
Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.
Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.
U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken:

  Achtergrondinformatie
» 766 keer gedownload

  Backupbeleid
» 812 keer gedownload

  Classificatie
» 783 keer gedownload

  Communicatiebeleid
» 791 keer gedownload

  Privacy leerling
» 782 keer gedownload

  Privacy personeel
» 777 keer gedownload

  Privacywetgeving beleidstekst
» 731 keer gedownload

  Toegangsmatrices
» 706 keer gedownload

  Toestelbeleid
» 928 keer gedownload

  Wachtwoordbeleid
» 695 keer gedownload