cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Welke thema’s komen aan bod?

Bevorderen van de relatie tussen ouders en de school. Dit is niet het tussenkomen in individuele problemen tussen ouders – kinderen – leerkrachten, maar wel in zaken ten bate van alle kinderen van de school.

Meewerken aan een veilige schoolomgeving.

Daadwerkelijke steun bieden aan schoolprojecten door op constructieve wijze met directie en leerkrachten samen te werken.

Informeren van ouders over allerlei punten aangaande het schoolgebeuren en het oudercomité.

Vergaren van een “werkkapitaal”. De eetdag en pizzaverkoop zijn hier voorbeelden van.